Arkiv for januar, 2010

Nyhedsbrev januar 2010

Author: Jan Ole Halkier
4. januar 2010

Velkommen til årets 1. nyhedsbrev. Læs bl.a. om ølsmagning i februar og få dato for foreningens generalforsamling


Ølsmagning i februar

Som bekendt er det Viborg Bryggeriforenings ambition, at der ca. en gang om måneden skal være et medlemsarrangement – enten bare en aften i Munken eller én med et særligt indhold.

I februar indbyder vi derfor medlemmerne til en ølsmagning med ”One Pint” fra Hobro, som tidligere har besøgt os. Det bliver onsdag den 24. februar kl. 19.00 i Munken. Der vil blive serveret 8 forskellige slags øl, og Henrik Kirkegaard fra One Pint vil fortælle om sin virksomhed og om øllet.

Vi skal helst være 25 deltagere men maks. 40, hvorfor der er forpligtende tilmelding til Erling Malthesen påmalthesen@mail.dk eller 24 89 90 48 senest den 17. februar.

Prisen for arrangementet er kr. 100,- som betales på aftenen. I prisen er inkluderet en stor fadøl til at skylle efter med.

Generalforsamling i Viborg Bryggeriforening

Sæt kryds i kalenderen den 18. marts kl. 19.30, hvor Viborg Bryggeriforening holder sin årlige generalforsamling. Endelig indkaldelse udsendes ifølge vedtægterne med minimum 14 dages varsel, men det kan allerede nu oplyses, at der vil være øl på hanerne og et let traktement af den sædvanlige høje og til anledningen passende standart.

Bemærk i øvrigt, at kontingentet for 2010 først besluttes på generalforsamlingen, og at kontingentindbetalingen først skal foretages herefter.

Frigivelse af julebocken

At der er gået godt 3 måneder siden foreningen sidst meddelt sig til medlemmerne er ikke et udtryk for, at nogen har ligget på den lade side.

Den 27. oktober var der eksklusiv frigivelse af julebocken for foreningens medlemmer, og rigtig mange tilbragte en hyggelig aften i Munken. Siden den officielle frigivelse den 30. oktober har en bred kreds af frivillige serveret smagsprøver i flere af byens dagligvareforretninger, hvilket helt sikkert har stimuleret salget, der har været 40 % over sidste års.

Igen i år har julebocken høstet stor anerkendelse i diverse tests og anmeldelser.

Snapsesmagning den 12. oktober

Den 12. oktober afviklede foreningen en længe annonceret snapsesmagning. Bag arrangementet stod 3 af de faste tappere, der har som hobby at fremstille kryddersnaps. Der var 8 forskellige snapse, der ud fra et skema skulle forsøges identificeret på deres smag.  Arrangementet var i alle måder en succes.

•    Dels var der overtegning, så de sidst tilmeldte desværre måtte afvises
•    Dels gik alle hjem i overordentlig godt humør.

Muligheden for en gentagelse er allerede drøftet med de glade tappere.

Julefrokost for de frivillige

I lighed med tidligere år var der i november julefrokost for de frivillige hjælpere. Værtskabet for dette arrangement er delt imellem Viborg Bryghus og Viborg Bryggeriforening og er de respektive parters beskedne tak til de frivillige.

Efter velkomst af foreningens formand, Vagn Jæger, havde Thomas Sørensen fra Viborg Bryghus’ bestyrelse et indlæg, hvor han dels gav en aktuel status fra bryghuset, dels udtrykte sin taknemlighed overfor det frivillige engagement, der er så unikt for Viborg Bryghus.

Med ca. 60 deltagere var arrangementet henlagt til eksterne lokaler, men 2 ølhaner var bragt med, Karen Thaagaard havde madentreprisen og arrangementskomiteen havde sørget for sange og julelege, så det blev en vellykket aften.

Nyheder fra Viborg Bryghus

Viborg Bryghus afvikler den årlige bryggermarch lørdag den 6. marts 13.30 – se nærmere herom på bryghusets hjemmeside eller i dagspressen.
Til anpartshaverne i Viborg Bryghus kan det som en særlig service oplyses, at bryghusets generalforsamling er datosat til fredag den 23. april og at adgangskort kan hentes i Munken torsdag den 15. og fredag den 16. april fra kl. 15.00 til 19.00.
Husk, at hver gang du køber en viborgøl støtter du dit lokale bryghus

Frivillige hjælpere m.m.

Author: Jan Ole Halkier
4. januar 2010

Som bekendt kan bryggeriet ikke drives uden den frivillige arbejdskraft og vi søger hele tiden nye hjælpere. For tiden er bargruppen relativt godt besat, hvorimod der stadig kan bruges flere tappere. Bemærk at dette betroede hverv primært er for medlemmer, der har tid i dagtimerne.

Lønnen? For det første bliver man del af en succes, dernæst modtager man et antal ølbilletter og så bliver alle aktive hjælpere inviteret til den årlige julefrokost.

Som bekendt har bryggeriforeningen en ambition om at holde et højt informationsniveau overfor medlemmerne. Vi ønsker at gøre vores kommunikation så effektiv og billig som muligt, hvorfor vi beder om, at de medlemmer, der modtager dette nyhedsbrev med posten, men som har mulighed for at modtage post pr. e-mail, oplyser e-mailadresse til foreningens kasserer på mail.