Arkiv for februar, 2010

Ordinær generalforsamling i Viborg bryggeriforening

Torsdag den 18. marts 2010 kl. 19.30
på Søndermølle kultur- og naturcenter Vinkelvej 40.

Dagsorden i følge vedtægterne:
1)    Valg af dirigent og referent.
2)    Valg af stemmetællere.
3)    Formandsberetning.
4)    Godkendelse af årsregnskab.
5)    Fastsættelse af kontingent.
6)    Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
7)    Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

Jens Nielsen – genopstiller.
Finn Østergård – genopstiller.
Erling Malthesen – genopstiller ikke.
Jens Ravn – genopstiller.
Jan Ole Halkier – genopstiller.
Villy Høgfeldt – genopstiller.
Vagn Jæger – genopstiller ikke.

Bestyrelsessuppleant Peer Holm- genopstiller.

8)    Valg af revisor og revisorsuppleant.
9)    Evt.

Med Venlig hilsen
Viborg Bryggeriforening.

Efter generalforsamlingen vil der som tidligere annonceret være et mindre traktement, hvorfor det anbefales, at man ikke spiser for meget hjemmefra.