Arkiv for maj, 2010

Nyhedsbrev maj 2010

Author: Jan Ole Halkier
30. maj 2010

Velkommen til årets 2. nyhedsbrev. Læs først om kontingent til Viborg Bryggeriforening. Se derefter øvrigt indhold

Kontingentindbetaling

Kontingentet for medlemskab af Viborg Bryggeriforening blev på generalforsamlingen vedtaget at stige til kr. 100,- om året som er forfaldent til betaling senest 1. juni 2010.
Indbetaling kan ske på følgende måder:

Den hyggeligste:
Kom ind på Bryggerstuen Munken på Viborg Bryghus i åbningstiden fredag 15.00-23.00 eller lørdag 11.00-14.00, betal dit kontingent til bartenderen og nyd evt. et af de mange gode produkter fra bryghuset.

De hurtigste:
1) Betal via netbank: Overfør beløbet til Sparekassen i Skals, Viborg Afd., Reg. Nr. 9261, kto nr. 0000370177. Husk at oplyse minimum fulde navn og adresse samt evt. ændring af øvrige oplysninger.
2) Gå ind på bryghusets Webshop, http://shop.viborgbryghus.dk/shop/frontpage.html, og læg kontingentet i indkøbskurven. Også her er der behov for oplysninger fra betaleren.

OBS:
I princippet har kontingentet for 2009 dækket medlemskabet frem til generalforsamlingen 2010. Imidlertid har nogle – sikkert i den bedste mening – betalt deres 2010-kontingent i Munken allerede før generalforsamlingen og har derfor kun betalt kr. 50,-. Det er bestyrelsens håb, at disse medlemmer af egen drift vil indbetale de manglende kr. 50,- indenfor den anførte betalingsfrist for 2010-kontingentet.

Generalforsamling i Viborg Bryggeriforening

Torsdag den 18. marts var der generalforsamling i Viborg Bryggeriforening. 99 af de knap 500 medlemmer var fremmødt til foreningens hidtil mest velbesøgte generalforsamling, der på grund af den store interesse var flyttet fra Bryggerstuen Munken til Sønder Mølle.

Til at lede generalforsamlingen valgtes Ove Berg, der førte forsamlingen igennem dagsordenen.

I sin formandsberetning kunne Vagn Jæger glæde sig over et rekordhøjt medlemstal på næsten 500. Han kunne konstatere, at foreningen har en stor gruppe af meget aktive medlemmer, der yder praktisk hjælp på bryggeriet, ligesom han kunne se tilbage på et år med en række velbesøgte arrangementer for medlemmerne, bl.a. udflugt til Horsens Bryghus, sommerfest, øl- og snapsesmagning m.m.

Under punktet ”indkomne forslag” fremsatte bestyrelsen forslag om en kontingentforhøjelse fra de hidtidige kr. 50,- til kr. 100,-. Forslaget blev motiveret med et ønske om at styrke medlemsplejen og blev vedtaget af generalforsamlingen.

Vagn Jæger og Erling Malthesen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, mens der var genvalg til Jan Ole Halkier, Finn Østergaard, Jens Nielsen, Villy Høgfeldt og Jens Ravn. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Karen Thaagaard og Jette Norup. Peder Viborg og Peer Holm valgtes som suppleanter.

På foreningens vegne takkede Jens Ravn de to afgående medlemmer, der begge har deltaget i bestyrelsens arbejde i 3 år og sammen tak fik Kenneth Mortensen, der tidligere på året havde forladt bestyrelsen. Alle 3 blev begavet med nogle flasker viborgøl og til evig erindring 3 af Viborg Bryghus’ glas.

Efter generalforsamlingen kunne medlemmerne begynde at høste af medlemsfordelene, idet der var arrangeret en let servering med bl.a. friskbagt maskbrød og friskbrygget påskeøl.

Siden generalforsamlingen har bestyrelsen holdt sit første møde og har konstitueret sig med Jens Ravn som formand, Jens Nielsen som kasserer og Jan Ole Halkier som sekretær.

Medlemsarrangementer

Den ny bestyrelse har justeret lidt på den tidligere bestyrelses målsætning og har besluttet minimum en gang hver 2. måned at gennemføre et medlemsarrangement. Det kan være mangeartede arrangementer, men det er bestyrelsens ambition, at man i arrangementerne kan genkende noget lokalt eller noget med øl – evt. andre former for bryg. På tegnebrættet er såvel bryghusudflugt som byvandring, rundvisning på byggepladsen ved kommunens kommende rådhus samt øl- og snapsesmagning.

Udflugt til Bruunshåb Gamle Papfabrik
Torsdag den 27. maj tilbyder Viborg Bryggeriforening sine medlemmer en rundvisning på det arbejdende museum Bruunshåb Gamle Papfabrik, Vinkelvej 93. Vi går foråret i møde i den smukke natur omkring papfabrikken. Vi får stedets historie fortalt og får rundvisning i det arbejdende museum med bestyrelsesformand Christian Johansen som guide.

Det er den 27. maj, det er kl. 19.00, og der er egen transport til stedet. Pris for arrangementet er kr. 50,- incl. 2 fadøl. Tilmelding skal senest tirsdag den 25. ske til Jens Nielsen, jensvib@post6.tele.dk, 86 62 98 04 og betragtes som bindende. Betaling sker på stedet.

Sommerfest
I lighed med sidste år har foreningens bestyrelse valgt at holde en sommerfest eksklusiv for foreningens medlemmer. Nærmere information herom udsendes ultimo maj, men reserver allerede nu lørdag den. 19. juni fra kl. 18.00 til en hyggelig aften i godt selskab.

En lille bøn
Som bekendt har Viborg Bryggeriforening en ambition om at holde et højt aktivitetsniveau og et lige så højt informationsniveau – vi har foreningen som det primære rekrutteringsgrundlag for frivillige hjælpere til bryggeriet, og vi har den holdning, at der skal være en god grund til at være medlem – der skal være noget at komme efter.

Aktivitetsambitionerne er omtalt ovenfor, og med hensyn til informationen vil vi gerne være i så direkte kontakt med medlemmerne som muligt. Derfor beder vi om at få mail-adresser på alle medlemmer, der har en sådan. Samtidig vil vi bede de husstande, hvor både mand, kone og børn er medlemmer, om at få oplyst mail-adresser på alle medlemmer (også selvom det er den samme mail-adresse, der benyttes), da vi sender papirpost til alle, som i vores medlemsregistrering optræder uden en mailadresse. Oplysninger om mail-adresser bedes sendt til foreningens kasserer, Jens Nielsen, 86 62 98 04,jensvib@post6.tele.dk til hvem også spørgsmål om medlemskab og kontingent bedes rettet.

Husk, at hver gang du køber en viborgøl støtter du dit lokale bryghus

Følg i øvrigt med på www.viborgbryghus.dk