Arkiv for januar, 2011

Nyhedsbrev december 2010

Author: Jan Ole Halkier
15. januar 2011

Velkommen til årets 5. nyhedsbrev og velkommen i Viborg Bryggeriforening

Ikke siden sidst i september er der udsendt ordinært nyhedsbrev fra Viborg Bryggeriforeningen. Det beror bl.a. på nogle problemer med medlemsregistreringen, som vi tidligere har gjort rede for. De medlemmer, som vi har gyldige mail-adresser på, har dog i oktober modtaget erindring fra foreningen bl.a. vedr. oktoberfest, snapseaften og forpremiere på Jule Bocken.

Siden sidst er mange nye medlemmer kommet til – dem vil vi gerne byde hjertelig velkommen i fællesskabet omkring Viborg Bryghus og samtidig beklage, at der har været lidt stille på informationsfronten. Vi håber I vil have lyst til at deltage i nogle af foreningens aktiviteter.

Siden sidst

Imidlertid er det ikke sådan, at foreningen har ligget stille i efteråret. Mange af foreningens medlemmer støttede op om Viborg Bryghus’ meget vellykkede oktoberfest den 9. oktober og var på den måde med til at sikre succesen. Formentlig er grundlaget for en tilbagevendende begivenhed lagt.

Snapseaften

Den 13. oktober var der snapseaften, hvor 8 af foreningens medlemmer præsenterede deres egne kryddersnapse. Mod al forventning havde arrangementet slet ikke samme opmærksomhed som året før, men de 24 deltagere havde en både interessant og munter aften i Munken. Alle 8 snapse blev bedømt af deltagerne.

Forpremiere på Jule Bocken

For foreningens medlemmer var der tirsdag den 2. november forpremiere på Jule Bocken. Arrangementet er et særligt privilegium for medlemmerne af Viborg Bryggeriforening, men selvom foreningen giver den første øl, så genererer sådan et arrangement også en vis omsætning i Munken, hvilket er en del af formålet. Endvidere var der flere end 50 medlemmer, der blev klædt på til at gå ud og reklamere for produktet og den officielle frigivelse fredag den 5. november. Det er en anden og meget vigtig del af formålet.

Årets gode nyhed er, at Viborg Bryghus forventer, at kunne sælge al den Jule Bocken, der er produceret. Fra forpremieren på Jule Bocken.

Julefrokost for de frivillige

I overensstemmelse med traditionen inviterede Viborg Bryggeriforening sammen med Viborg Bryghus til julefrokost for de frivillige hjælpere. Det foregik i Munken den 27. november og var et meget vellykket arrangement.

Romsmagning den 25. januar

Bestyrelsen har hen over efteråret også prøvet at se fremad. Således er dette nyhedsbrev vedlagt invitation til det næste medlemsarrangement, nemlig en romsmagning tirsdag den 25. januar, hvor Lars Røgild fra Alliance Vin præsenterer 8 forskellige slags rom. Bemærk at der skal ske tilmelding.

Generalforsamling den 17. marts

Endvidere skal vi oplyse, at foreningens ordinære generalforsamling er fastlagt til torsdag den 17. marts. Her vil bestyrelsen i overensstemmelse med drøftelserne på generalforsamlingen i år fremlægge forslag til nye vedtægter, der dels skal sikre kontinuiteten i bestyrelsen dels skal fastlægge en mere hensigtsmæssig kontingentperiode. Der udsendes egentlig indkaldelse, når tiden nærmer sig, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Hjemmeside

Efter i nogle år at have levet et lidt stille liv som et faneblad på bryghusets hjemmeside, er foreningens hjemmeside, sat på bestyrelsens dagsorden. Overvejelserne går på at skabe en selvstændig hjemmeside, der selvfølgelig fortsat vil være linket til Viborg Bryghus’ hjemmeside. Formålet er at understøtte foreningens arbejde – herunder om muligt at øge medlemstallet og under alle omstændigheder at skabe en endnu stærkere støtte og opbakning til Viborg Bryghus. Vi har registreret www.viborgbryggeriforening.dk, som vores, og hjemmesiden vil hen over de næste måneder blive opbygget.

Frivillige hjælpere i Viborg Bryghus

Som bekendt har Viborg Bryggeriforening som en af sine væsentlige opgaver at formidle frivillig arbejdskraft til Viborg Bryghus.

De frivillige hjælpere varetager primært praktisk arbejde i tapningen og i bemanding af Munken i åbningstiden. Derforuden trækkes der på de frivillige ved prøvesmagninger og i forbindelse med særlige arrangementer.

I sidste nyhedsbrev efterlyste vi medlemmer, som ville tage en tørn med rengøring i Munken. Der er tale om en vigtig opgave i forhold til de publikumsorienterede aktiviteter, og flere har allerede vist interesse for at gå ind i arbejdet. Har du tid og lyst, og vil du bruge et par timer en gang hver eller hver anden måned, så kontakt Karina på bryghusets kontor.

Medlemsregistrering

Vi har tidligere oplyst, at foreningens kasserer har været sygemeldt. Derfor er medlemsregistreringen overgået til Jette Norup, hvorfor alle henvendelser vedrørende medlemskab, adresseændringer m.v. skal rettes til Jette Norup, mail, 86 60 01 25

Endvidere oplever vi fortsat medlemmer, som ikke optræder på medlemslisten, men som kan dokumentere, at de har betalt kontingent.

Det kan vi kun forklare ved, at vi i årets løb har modtaget en række anonyme indbetalinger, som vi ikke har kunnet identificere ud fra den gamle medlemsliste, hvorfor nogle uretmæssigt kan være blevet slettet som medlemmer.

Har du bekendte, der undrer sig over ikke længere at modtage nyt fra foreningen, så bed dem om at kontrollere deres medlemskab (evt. deres adresse/mail-adresse) hos Jette Norup, mail, 86 60 01 25

Kontingentindbetaling

Belært af erfaringer fra sidste år, tillader vi os, at være meget tydelige omkring kontingentindbetaling:

Kontingent skal først indbetales, når generalforsamlingen har fastsat det ny kontingent.

Jf. ovenstående beder vi om at man – til den tid – er meget opmærksom på at oplyse hvem indbetaleren er og om der evt. sker indbetaling for flere medlemmer og at deres navne så også oplyses.

Nye medlemmer

Kender du potentielle medlemmer i Viborg Bryggeriforening, så overvej, om ikke de skulle inviteres en tur i Munken, hvor også indmeldelse i Viborg Bryggeriforening kan ske. Her findes indmeldelsesblanketter og kontingent kan betales til personalet.

Støt Viborg Bryghus

Husk, at den bedste måde at støtte Viborg Bryghus er ved at købe det gode øl. Følg også med på Viborg Bryghus’ hjemmeside, www.viborgbryghus.dk På hjemmesiden kan du bl.a. abonnere på nyhedsmail. Den seneste nyhedsmail oplyser bl.a. om fortsættelse af de faste frokostarrangementer den første lørdag i hver måned, hvor alle er velkomne.

Glædelig jul

Viborg Bryggeriforening ønsker alle sine medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Bliv medlem

Author: Jan Ole Halkier
4. januar 2011

Har du lyst til at bakke op om Viborg Bryggeriforenings støtte til Viborg Bryghus, kan du melde dig ind i foreningen ved at sende en mail. Dermed støtter du med Kr. 100,- pr. år.

Du kan også melde dig ind og betale kontingent i Bryggerstuen Munken, eller direkte i Viborg Bryghus WEBshop.

Ønsker du derudover at yde en frivillig indsats, vil vi gerne vide lidt om hvad du ønsker at bidrage med.

Der er tale om etablering af en ”ressourcebank” og dine oplysninger her skal ses som et ønske om at registrere alle gode kræfter omkring Viborg Bryghus og Viborg Bryggeriforening.Velkommen i Bryggeriforeningen.

Formål: Viborg Bryggeriforening

Author: Jan Ole Halkier
4. januar 2011

Viborg Bryggeriforenings formål er at støtte Viborg Bryghus ved at organisere og aktivere frivillig arbejdskraft og generel opbakning. En hjælp som er utrolig vigtig for Viborg Bryghus og som ikke kun sikrer besparelser på udgiftssiden, men også styrker Viborg Bryghus som et fællesskabende projekt.

Viborg Bryggeriforening arrangerer desuden forskellige arrangementer for medlemmerne.  Du kan melde dig ind og betale kontingent i Bryggerstuen Munken, eller direkte i Viborg Bryghus WEBshop.

Det koster kun kr. 100,- pr. år.