Arkiv for maj, 2011

Sommerfest 2011

Author: Jan Ole Halkier
9. maj 2011

Nyhedsbrev maj 2011

Author: Jan Ole Halkier
9. maj 2011

Velkommen til årets 2. nyhedsbrev

VIGTIGT: Kontingentindbetaling til Viborg Bryggeriforening

Kontingentindbetaling

Kontingentet for medlemskab af Viborg Bryggeriforening blev på årets generalforsamling besluttet fortsat at være kr. 100,- om året.

Ved generalforsamlingen blev det endvidere ved en vedtægtsændring præciseret, at kontingentåret følger kalenderåret i stedet for som hidtil at være fra generalforsamling til generalforsamling.

Det betyder i praksis, at vi går ind i en overgangsordning og nu opkræver kontingent for resten af kalenderåret 2011, kr. 100,-, som bedes indbetalt snarest og senest 1. juni 2010.

Har du betalt? En del medlemmer har allerede betalt – enten i forbindelse med generalforsamlingen, i forbindelse med Viborg Bryghus’ generalforsamling eller til personalet i Munken. Dette er naturligvis registreret og de pågældende medlemmer skal ikke tænke på kontingentindbetaling før til januar 2012.

 

Er du indmeldt i 2011? Som et led i omlægningen har vi tidligere oplyst, at medlemmer, der først er indmeldt (og har betalt kontingent) efter 1. januar 2011, betragtes som omfattet af de nye vedtægter, hvorfor de ikke skal betale igen før vi til januar 2012.

 

Indbetaling kan ske på følgende måder:

Den hyggeligste:

Kom ind på Bryggerstuen Munken på Viborg Bryghus i åbningstiden fredag 15.00-23.00 eller lørdag 11.00-15.00, betal dit kontingent til bartenderen og nyd evt. et af de mange gode produkter fra bryghuset.

De hurtigste:

  1. Betal via netbank: Overfør beløbet til Sparekassen i Skals, Viborg Afd., Reg. Nr. 9261, kto nr. 0000370177.Husk som minimum at oplyse fulde navn og adresse samt evt. ændring af øvrige oplysninger.
  2. Gå ind på bryghusets Webshop, http://shop.viborgbryghus.dk/shop/frontpage.html, og læg kontingentet i indkøbskurven. Også her er der behov for oplysninger fra betaleren.

 

Spørgsmål vedrørende medlemskab og kontingent kan rettes til Jette Norup, jettenorup@youmail.dk, 86 60 01 25

Generalforsamling i Viborg Bryggeriforening

Torsdag den 17. marts var der generalforsamling i Viborg Bryggeriforening. Godt 100 af foreningens 448 medlemmer deltog i arrangementet, der afvikledes på Søndermølle.

Til at lede generalforsamlingen valgtes Ove Berg, der førte forsamlingen igennem dagsordenen.

I sin formandsberetning gjorde Jens Ravn en del ud af foreningens forståelse af sig selv som støtteforening for Viborg Bryghus. Foreningen har 448 medlemmer, som hver på sin måde bidrager til opfyldelse af foreningens formål. Alle er positive ambassadører for bryghusets produkter og aktiviteter. Nogle bruger mange timer på at yde en arbejdsindsats, mens andre primært deltager i foreningens forskellige medlemstilbud. Formandens pointe var, at alle medlemmer er lige vigtige og lige velkomne. Det kan jo godt være, at dem, der kun kommer, når der er gratis øl, er gode til at skaffe kunder til bryghuset eller nye medlemmer til foreningen – og det kan være, de på et senere tidspunkt bliver frivillige hjælpere på Viborg Bryghus.

Jens Ravn så også tilbage på et aktivt år med ølsmagning, snapsesmagning og romsmagning samt lokale og udenbys udflugter. Deltagerantallet ved foreningens medlemsarrangementer ligger normalt imellem 20 og 50.

Endvidere omtalte han kontakten til medlemmerne, som primært holdes igennem 5 – 6 årlige nyhedsbreve, men som fremover vil blive suppleret med foreningens ny hjemmeside. Med den efterspørgsel, der er på foreningens aktiviteter og den primært it-baserede medlemskontakt kunne en ambition godt være at blive 1.000 medlemmer.

I sin beretning orienterede formanden endvidere om en ny praksis fra foreningens side. Således har foreningen ydet Viborg Bryghus økonomisk støtte til forskønnelse af indgangspartiet inkl. de fakler og lanterner, som i vinterhalvåret har budt bryghusets gæster velkommen. Som et grundprincip har bestyrelsen besluttet at evt. støtte skal have et publikumsorienteret formål og at man ikke vil gå ind i direkte støtte til bryghusets drift.

Endeligt orienterede Jens Ravn om bestyrelsens overvejelser om ”personalejulefrokosten” og om de initiativer, som i samarbejdet med bryghuset er taget med henblik på at ”professionalisere” det frivillige og ulønnede barpersonales opgaveløsning. 

Jens Nielsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, mens der var genvalg til Karen Thaagaard, Jette Norup, Villy Høgfeldt, Finn Østergaard, Jan Ole Halkier og Jens Ravn samt nyvalg til Peder Viborg. Som suppleanter valgtes Finn Pedersen og Peer Holm.

Jens Ravn takkede Jens Nielsen for hans indsats som kasserer og overrakte ham en kasse med glas og øl fra Viborg Bryghus.

Efter generalforsamlingen kunne medlemmerne høste af medlemsfordelene, idet der var arrangeret en let servering med bl.a. friskbagt maskbrød og koldt øl på hanerne.

Siden generalforsamlingen har bestyrelsen holdt sit første møde og har konstitueret sig med Jens Ravn som formand, Jette Norup som kasserer og Jan Ole Halkier som sekretær og web-master. Endvidere er det aftalt at Karen Thaagaard i samarbejde med bryghuset varetager de koordinerende opgaver omkring Munken og at Finn Østergaard arbejder med sponsorer og annoncer.

Og så var der ølsmagning

Torsdag den 7. april deltog 26 af foreningens medlemmer i ølsmagning. Ole Madsen, redaktør af Danske Ølentusiasters blad og ølanmelder for Ekstrabladet, fortalte bredt om øl og i særdeleshed om 12, som han havde valgt at deltagerne skulle smage. Det var en spændende og lærerig aften, som sagtens tåler en gentagelse.

Fra Ole Madsens side blev der udtrykt en lille fortrydelse over, at der ikke var en lokal afdeling af Danske Ølentusiaster i Viborg, når vi nu både har godt øl og er glade for drikken.

Sommerfest

Igen i år stiller foreningen op til sommerfest for medlemmerne. Lørdag den 4. juni bliver der rejst telt i gården ved bryghuset og der lægges op til hyggeligt samvær over god mad og velskænket viborgøl.

Indbydelse er vedlagt dette nyhedsbrev.

Besøg det ny rådhus.

Tirsdag den 14. juni har foreningen arrangeret en rundvisning i Viborg Kommunes ny rådhus.

Stabschef Frank Mikkelsen vil orientere om planlægning, udbuds- og byggeproces samt økonomien i byggeriet. Herefter er der rundvisning i det 19.363 kvadratmeter store rådhus med 850 arbejdspladser i 6 etager.

Der er plads til 24 deltagere. Arrangementet starter i ”skurbyen” på Prinsens Allé kl. 19.00.

Rundvisningen afsluttes kl. ca. 21.00, hvorefter Munken er åben, for dem, der vil skylle oplevelsen ned. Rundvisningen er gratis – til gengæld er øl i Munken denne gang for egen regning.

 Tilmelding til rådhusbesøget skal ske til Jens Ravn på jer@viborg.dk eller på 86 62 28 50.

 

Bryggeriudflugt til kalenderen

Til kalenderen kan det allerede nu annonceres, at årets bryggeriudflugt er en aftentur og at den går til Thisted Bryghus torsdag den 22. september. Nærmere information følger.

Snapseaften til kalenderen

Også årets snapsesmagning er lagt i kalenderen. Det bliver torsdag den 20. oktober.

Bestyrelsen vil gerne høre fra medlemmer, der måtte have lyst til at præsentere deres egen kryddersnaps for aftenens deltagende medlemmer. Med henblik på at arrangementet kan planlægges inden ”sæsonen” bedes henvendelse om bidrag snarest rettet til Peer Holm på peer.f.holm@live.dk.

Arrangørerne sammensætter aftenens program og afgør således også, hvem af mulige bidragydere, der skal præsentere deres snapse den 20. oktober.

Medlemsstatus

I forbindelse med udlevering af adgangskort til Viborg Bryghus’ generalforsamling og ved selve generalforsamlingen er der tegnet ca. 60 nye medlemskaber.

Som det fremgår ovenfor, vil bestyrelsen gerne øge medlemstallet. Bl.a. har vi udarbejdet en hvervefolder, som fortæller om foreningen og anviser indmeldelsesprocedure. Den kan fås i Munken og må gerne udleveres til naboer og venner.

Ligeså håber vi at alle nuværende medlemmer er opmærksomme på at få betalt kontingent – alternativt vil de blive slettet af medlemslisten og ikke fremover modtage nyheder fra foreningen.

Mailadresser

Foreningen har igennem tiden prioriteret meget højt at have gyldige mail-adresser på medlemmerne.

Når vi udsender nyhedsbrev er vi nede på, at kun ca. 30 udsendes i papir, men den elektroniske udsendelse giver også en del fejlmeldinger i in-boksen.

Derfor beder vi medlemmerne om, hvis de har en mailadresse, så at sørge for, at vi har den og, hvis adressen skiftes, så at meddele det til foreningen, Jette Norup, jettenorup@youmail.dk, 86 60 01 25

Hjemmeside

Foreningens hjemmeside er stadig under udvikling – besøg den på www.viborgbryggeriforening.dk  her kan du bl.a. se referat fra foreningens generalforsamling, lige som de seneste nyhedsbreve er tilgængelig på hjemmesiden.

Støt Viborg Bryghus

Husk, at den bedste måde at støtte Viborg Bryghus er ved at købe det gode øl og ved at få andre til at gøre det samme.

Besøg Munken i åbningstiden fredag 15.00 – 23.00 eller lørdag 11.00 – 15.00. Bemærk de nye blomsterkummer ved serveringsområdet i gården – de er sponseret af Viborg Bryggeriforening.

 OG husk, når du betaler dit kontingent til foreningen, at du identificerer Dig med oplysning om dit navn – og hvis du betaler for andre i husstanden, så husk også at oplyse navn på dem.